19 Ayat Alkitab yang Menginspirasi Mengenai Ketidakpuasan hati

Imej Seseorang Yang Rasa Tidak DigemariDalam siaran ini, anda akan menemui ayat-ayat Alkitab yang paling memberi inspirasi tentang rasa kecewa.Sebenarnya:Ini adalah tulisan suci yang sama yang saya baca ketika saya mempunyai keyakinan rendah atau merasa kecewa dan memerlukan peningkatan tenaga. Saya harap ayat-ayat ini dapat membantu menaikkan semangat anda juga.

Bersedia untuk mengetahui apa yang Alkitab katakan tentang rasa kecewa?Mari kita mulakan.

Ulangan 31: 8

Dan TUHAN, Dialah yang mendahului engkau; dia akan bersama engkau, dia tidak akan mengecewakan engkau, juga tidak akan meninggalkan engkau: jangan takut, dan jangan kecewa.

Yosua 1: 9

Bukankah aku telah memerintahkanmu? Jadilah kuat dan berani; jangan takut dan jangan kecewa, kerana TUHAN, Allahmu, menyertai kamu ke mana sahaja kamu pergi.

Mazmur 31:24

Beranilah, dan dia akan menguatkan hatimu, semua yang berharap kepada TUHAN.

Amsal 3: 5-6

Percayalah kepada TUHAN dengan sepenuh hati; dan tidak bergantung pada pemahaman anda sendiri. 6 Dengan segala cara engkau mengenalinya, dan dia akan mengarahkan jalanmu.

Yesaya 40:31

Tetapi mereka yang menunggu TUHAN akan memperbaharui kekuatan mereka; mereka akan dipasang dengan sayap seperti helang; mereka akan berlari, dan tidak letih; dan mereka akan berjalan, dan tidak pengsan.

Yesaya 41: 10-14

Jangan takut; kerana aku bersama engkau: jangan kecewa; kerana Akulah Tuhanmu: Aku akan menguatkan engkau; ya, saya akan menolong anda; ya, aku akan menegakkan engkau dengan tangan kanan kebenaranku. Lihatlah, semua orang yang marah terhadapmu akan merasa malu dan bingung: mereka akan menjadi seperti apa-apa; dan mereka yang berjuang bersamamu akan binasa. Engkau akan mencari mereka, dan tidak akan menjumpai mereka, bahkan mereka yang bersengketa denganmu: mereka yang berperang melawan engkau tidak akan menjadi apa-apa, dan sebagai sesuatu yang sia-sia. Kerana Aku TUHAN, Allahmu, akan memegang tangan kananmu, berfirman kepadamu: Jangan takut; Saya akan menolong awak. Jangan takut, engkau cacing Yakub, dan kamu orang Israel; Aku akan menolongmu, firman TUHAN, dan penebus-Mu, Yang Suci Israel.

Yeremia 29:11

Kerana aku tahu pemikiran yang aku pikirkan kepadamu, firman TUHAN, pemikiran kedamaian, dan bukan kejahatan, untuk memberikan akhir yang diharapkan.

Yohanes 10:10

Pencuri itu tidak datang, melainkan untuk mencuri, dan membunuh, dan untuk memusnahkan: Aku datang agar mereka dapat hidup, dan mereka mungkin memilikinya dengan lebih banyak.

Yohanes 16:33

Perkara-perkara ini telah Aku sampaikan kepadamu, agar dirimu kamu mendapat kedamaian. Di dunia kamu akan mengalami kesengsaraan: tetapi bersabarlah; Saya telah mengatasi dunia.

Roma 8:26

Demikian juga Roh juga menolong kelemahan kita: kerana kita tidak tahu apa yang harus kita doakan sebagaimana mestinya: tetapi Roh itu sendiri membuat syafaat bagi kita dengan rintihan yang tidak dapat diucapkan.

Roma 8:31

Apa yang akan kita katakan kepada perkara-perkara ini? Sekiranya Tuhan ada untuk kita, siapa yang boleh menentang kita?

Roma 15:13

Sekarang Tuhan pengharapan memenuhi kamu dengan semua sukacita dan kedamaian dalam mempercayai, agar kamu dapat melimpahkan harapan, melalui kuasa Roh Kudus.

1 Korintus 15:58

Oleh itu, saudara-saudaraku yang dikasihi, jadilah kamu yang tabah, tidak bergerak, selalu berlimpah dalam pekerjaan Tuhan, kerana kamu tahu bahawa pekerjaanmu tidak sia-sia di dalam Tuhan.

2 Korintus 4: 17-18

Untuk penderitaan ringan kita, yang hanya sebentar, berlaku bagi kita sebuah kemuliaan yang jauh lebih tinggi dan kekal; Walaupun kita tidak melihat perkara-perkara yang dilihat, tetapi pada perkara-perkara yang tidak dilihat: kerana perkara-perkara yang dilihat bersifat sementara; tetapi perkara yang tidak dilihat itu kekal.

2 Korintus 12: 9

Dan dia berkata kepadaku: Rahmat-Ku cukup bagimu: kerana kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahan. Oleh itu, dengan senang hati saya lebih suka memuliakan kelemahan saya, bahawa kuasa Kristus dapat berada di atas saya.

Ibrani 11: 6

Tetapi tanpa iman tidak mungkin menyenangkan dia: kerana orang yang datang kepada Tuhan harus percaya bahawa dia, dan bahawa dia adalah pahala dari mereka yang rajin mencarinya.

Ibrani 12: 1

Oleh itu, melihat kita juga dikelilingi oleh sekumpulan saksi yang begitu besar, marilah kita menyisihkan setiap berat, dan dosa yang begitu mudah menimpa kita, dan marilah kita berlari dengan sabar dengan perlombaan yang dihadapi kita

Yakobus 4: 7

Serahkanlah diri anda kepada Tuhan. Menentang syaitan, dan dia akan melarikan diri dari kamu.

1 Petrus 5: 7

Memberi sepenuh perhatian anda kepadanya; kerana dia menjaga kamu.Alkitab dipetik dari King James Version Bible (KJV). Digunakan dengan izin. Hak cipta terpelihara.

Sekarang giliran awak

Dan sekarang saya ingin mendengar daripada anda.

Antara ayat Alkitab berikut, yang manakah paling bermakna bagi anda?

Adakah terdapat tulisan suci mengenai kutukan yang harus saya tambahkan ke senarai ini?

Bagaimanapun, beritahu saya dengan meninggalkan komen di bawah sekarang.

p.s. Pernahkah anda terfikir apa masa depan untuk kehidupan cinta anda?

Artikel Yang Menarik